Production of mechanical structures for electronics, telecommunications

+359 2 974 47 48

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИИ ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-2.001-0708-C01 за проект „Повишаване на производствения капацитет на МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИИ ООД” по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 619 000 лв. (236 767, 50 лв. - европейско и 41 782,50 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 12 месеца.

Основната цел на проектното предложение е повишаване на производствения капацитет и засилване потенциала в това число и на експортния потенциал на МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИИ ООД.

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • подобряване на производствените процеси;
  • внедряване на иновативни мехатронни технологии;
  • производство на нови изделия, с които да се увеличи конкурентоспособността на външния и вътрешния пазар и навлизането на нови пазари;
  • повишаване на износа;
  • увеличаване на броя на клиентите и увеличаване на пазарния дял;
  • нарастване на обема и приходите от продажби в страната;
  • подобряване на качеството и увеличаване на количеството на произвежданата продукция.

В рамките на проекта ще бъде закупен и въведен в експлоатация един хидравличен абкант преси с цифрово програмно управление /ЦПУ/ по седем оси.
 


гр. София, София, 1784,
бул. Цариградско шосе 7 ми км (ул. Магнаурска школа № 13)
Сграда ЗИТ, корпус 1

тел: +359 2 9744748, +359 2 8762504
факс: +359 2 9745022
e-mail: info@mdc-bg.com