Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации

+359 2 974 47 48

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Новини

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на един брой абкант преса с CNC (ЦПУ) управление (Мярка 1) и един брой система за лазерен разкрой с фиброоптичен източник, с CNC (ЦПУ) управление (Мярка 2)

повече →
Договор с Министерство на икономиката по ОП "Иновации и конкурентоспособност"

По проект "Повишаване на енергийната ефективност на МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИИ ООД", процедура "Енергийна ефективност за малки и средни предприятия"

повече →
Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката

За проект Повишаване на производствения капацитет на МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИИ ООД по процедура Подобряване на производствения капацитет в МСП

повече →
Процедура за избор на изпълнител

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана за “Закупуване на един брой хидравличен абкант пресa с цифрово програмноуправление /ЦПУ/ по седем оси”.

повече →

гр. София, София, 1784,
бул. Цариградско шосе 7 ми км (ул. Магнаурска школа № 13)
Сграда ЗИТ, корпус 1

тел: +359 2 9744748, +359 2 8762504
факс: +359 2 9745022
e-mail: info@mdc-bg.com