Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации

+359 2 974 47 48

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Процедура за избор на изпълнител

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана на бенефициент : МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИИ ООД, с предмет “Закупуване на един брой хидравличен абкант пресa с цифрово програмноуправление  /ЦПУ/ по седем оси”.

Срок за подаване на офертите: 21.11.2016 г - 28.11.2016 г.
 


гр. София, София, 1784,
бул. Цариградско шосе 7 ми км (ул. Магнаурска школа № 13)
Сграда ЗИТ, корпус 1

тел: +359 2 9744748, +359 2 8762504
факс: +359 2 9745022
e-mail: info@mdc-bg.com