Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации

+359 2 974 47 48

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

Производство на механични конструкции за електроника, телекомуникации, медицинско оборудване и други сфери на индустрията

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ МЕХАНИЧЕН ДИЗАЙН И КОНСТРУКЦИИ ООД” публикува процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на един брой абкант преса с CNC (ЦПУ) управление (Мярка 1) и един брой система за лазерен разкрой с фиброоптичен източник, с CNC (ЦПУ) управление (Мярка 2)


Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).


Краен срок за подаване на оферти 28.06.2018 г. – 00:00 ч.

 


гр. София, София, 1784,
бул. Цариградско шосе 7 ми км (ул. Магнаурска школа № 13)
Сграда ЗИТ, корпус 1

тел: +359 2 9744748, +359 2 8762504
факс: +359 2 9745022
e-mail: info@mdc-bg.com